DECUBE S.A. : een investeringsbeleid als sleutel tot de groei

Sinds 2004 is de groep DECUBE met 6 filialen actief in technische en industriële vakgebieden zoals engineering, montage en industriële schilderwerken. Sinds de oprichting heeft deze dynamische groep een sterke groei gekend en prestigieuze realisaties uitgevoerd, zoals de renovatie van het Atomium. De groep DECUBE stelt meer dan 350 personen tewerk.

« Zonder de steun van IMBC zou mijn groep nooit zo sterk gegroeid zijn. Door haar interventies heeft IMBC als hefboom voor andere organismen gefungeerd », Damien de Dorlodot, gedelegeerd bestuurder.

De holding DECUBE werd in 2004 opgericht. Het was in dat jaar dat ze het bedrijf Monnaie overnam uit de Fabricomgroep. Dit bedrijf is gespecialiseerd in oppervlaktebewerking en industriële schilderwerken. IMBC is dus samen met een bank tussengekomen in de financiering van deze aankoop van aandelen.

Deze eerste integratie in de groep DECUBE betekende het begin van de overname van andere bedrijven. Dit gebeurde altijd met de steun van IMBC tijdens langdurige en soms delicate procedures waarbij in een nauwe samenwerking expertise werd gedeeld in volle confidentialiteit en in een sfeer van wederzijds vertrouwen.

Jaar in jaar uit groeien

Daarna was er bij DECUBE bijna elk jaar sprake van investeringen. Het gaat hier om externe, maar ook om interne groei door te investeren in uitrustingen, in de bouw van een gebouw van ongeveer 4.000 m² of terugkoop van bebouwd perceel.

« Ik ga systematisch te rade bij IMBC dat een actieve en fundamentele rol speelt in de uitvoering van verschillende projecten. Zo hebben we in de loop der tijd een wederzijdse vertrouwensrelatie opgebouwd » onderstreept Damien de Dorlodot.

Tot slot heeft IMBC haar ondersteunende rol bij de innovatie bevestigd door DECUBE bij te staan in de uitvoering van een ambitieus project voor milieu-integratie. Op de site van de onderneming Monnaie werd bijna 2.000 m² aan zonnepanelen geïnstalleerd, waardoor ze de eerste onderneming in Wallonië werd die zelf voorziet in 40 % van haar energiebehoeften.