Alle informatie op deze website is en blijft de exclusieve eigendom van S.A. Invest Mons-Borinage-Centre en is louter indicatief.

S.A. Invest Mons-Borinage-Centre kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden of fouten. De informatie is bovendien niet bindend.

S.A. Invest Mons-Borinage-Centre behoudt zich het recht voor om haar werking en haar producten zonder kennisgeving vooraf aan te passen in functie van de wet en de beslissingen van de bevoegde instanties.