ALYSSE FOOD S.A. : een gezonde groei en verschillende uitbreidingen, jaar na jaar.

Alysse Food zorgt sinds 1995 voor de productie en distributie van bakkerijproducten van Amerikaanse inspiratie (bagels, muffins, brownies, cupcakes, …) voor de horeca, supermarkten en bakkerijen. Het bedrijf is gevestigd in Seneffe en kende jaarlijks een groei in de dubbele cijfers: het realiseert voortaan een omzet van 40 miljoen euro. Daarnaast stelt het bedrijf iets meer dan 200 personen tewerk.

« IMBC is veel meer dan alleen een geldschieter. De relatie is bovenal gebaseerd op de reflectie en de activering van dossiers in een logica van algemene en duurzame doeltreffendheid », Samuel Kupchik, oprichter en gedelegeerd bestuurder.

Alysse Food werd in 1995 in Brussel opgericht en investeerde in 1998 in de bouw van een ambitieuzer gebouw in Seneffe. Naar aanleiding van dit project kwam de samenwerking met IMBC tot stand. Samen met een bank financierde IMBC het bouwproject.

Sindsdien is het bedrijf blijven investeren, volgens een evenwicht dat rust op de interventie van IMBC, de banken en de injectie van eigen fondsen, met de bedoeling om zowel de gebouwen als de productiemiddelen aan te passen.

Deze strategie leidde tot meerdere gebouwuitbreidingen, maar ook tot performante productielijnen waardoor het bedrijf het hoofd kon bieden aan de groeiende vraag op de Belgische markt, maar ook op het gebied van export. 85 % van de activiteiten is bestemd voor export.

In 2012 begon Alysse Food met de bouw van een nieuw gebouw naast het eerste, gevolgd door de aankoop van productielijnen die in 2014 in dienst werden genomen.

« De uitwisselingen met IMBC verschillen van de uitwisselingen met de banken, aangezien ze bovenal steunen op uitstekende vertrouwensrelaties die in de loop der tijd zijn opgebouwd. Ze winnen informatie in en brengen ons op de hoogte van de verschillende mogelijkheden om meerwaarde te creëren » legt Samuel Kupchik uit.

Vandaag de dag zorgt Alysse Food voor veel tewerkstelling en is het bedrijf ook ver buiten onze grenzen bekend.