D-TEK: een nichebedrijf dat wordt geëxporteerd

D-TEK is een biotechnologisch bedrijf opgericht in 1995. Het bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en de productie van diagnosekits voor auto-immuunziekten. D-TEK is een groeiend nichebedrijf dat permanent investeert in O&O om zijn competitiviteit op een markt in constante technische evolutie te verzekeren.

« IMBC respecteert de evolutie en de filosofie van onze onderneming via een reële beroepsethiek. Ze ondersteunen ons in elke cruciale stap van onze groei via investeringen en oordeelkundig advies » Alain Vigneron, oprichter en gedelegeerd bestuurder.

In 1995 stortte D-TEK zich in een ontluikende technologie die toeliet om de diagnostiek van auto-immuunziekten te verbeteren.  De onderneming wendde zich tot IMBC om de noodzakelijke fondsen te verwerven ter ondersteuning van de O&O-projecten. Tot 2007 kende D-TEK een groei en een bemoedigend succes, waarbij elk jaar nieuwe exportmarkten werden veroverd dankzij een steeds uitgebreidere productencatalogus.

Investeren om de groei te ondersteunen

Met een groter wordende concurrentie en een snelle technologische inflatie werd D-TEK in 2008 geconfronteerd met grote uitdagingen die een grotere financiële inbreng vereiste: de aanwerving van nieuwe teams, investeringen in O&O voor de ontwikkeling en de productie van nieuwe technologieën, de bouw van een ruimer gebouw dat aan de normen van de sector voldoet en een overname van aandelen (“management buy-out”) om de controle over het bedrijf te behouden na het vertrek van een vennoot. Om het hoofd te kunnen bieden aan deze periode van schulden die noodzakelijk waren om het voortbestaan van de onderneming te garanderen, heeft D-TEK zich meermaals tot IMBC gewend met de bedoeling om een partnerschap aan te gaan en op de lange termijn meerwaarde te creëren.

“IMBC heeft haar vertrouwen in ons uitgesproken, terwijl de ‘zuivere en harde’ financiers ons vak niet altijd even goed begrijpen. We hebben een nauwgezette samenwerking opgezet die meer weg heeft van een partnerschap dan een gewoon strikt financiële relatie”, zegt Alain Vigneron waarderend.

IMBC speelde ook een bepalende rol als adviseur en coördinator bij de realisatie van een evenwichtig financieringsplan met alle tussenkomende partijen, zoals de banken en andere investeringsorganen.

 Door deze synergie kon D-TEK deze cruciale fase in het leven van ons bedrijf met succes beheren. Sinds 2008 verdubbelde de onderneming haar omzet en haar personeel en zet ze haar groei op de internationale markten voort.